Hvordan bruke nettstedet

Tips til hvordan dere kan bruke nettstedet

Målet med nettstedet er at den skal bidra til økt kompetanse og økt valgdeltakelse, gjennom å gjøre informasjonen tilgjengelig for flere.

Nettstedet gir informasjon om demokrati og valg, stortingsvalg, kommunevalg, valg av fylkesting, hvordan man stemmer, valgkamp og mye mer. Klikk deg mellom temaene før du setter deg ned med den du skal veilede, slik at du har oversikt over hvordan du navigerer på nettstedet.

Nederst på hver side finner du temaer som hører med hovedtemaet, som for eksempel ‘Styring av kommuner’ under ‘Kommunevalg’.

Tips til hvordan du for eksempel kan forklare skatter og avgifter, stat og kommunes inntekter og utgifter, finner du i lenker under ‘Mer stoff‘.

Mange brukere av nettstedet vil trenge ytterligere bistand, i form av samtale og veiledning for å kunne forstå hva politikk er og kunne ta valg. For støttepersoner kan det være krevende og etisk utfordrende  å innhente informasjon om valg, demokrati og politiske partier og deres hjertesaker.

Nettstedet vil gjøre denne informasjonen tilgjengelig på et tilpasset språk slik at du som veileder eller diskusjonspartner ikke må finne ut av dette selv. Ved å bruke nettstedet skal det være mulig å ikke påvirke samtalepartneren i.f.t. til egne meninger og politisk tilhørighet. Alle partier har fått like stor plass, med deres hjertesaker.

Hvordan finne fram?

På startsiden velger du hvilket format informasjonen kommer på: lettlest, tegnspråktolket eller symbolsatt. Valget du tar i starten følger deg gjennom helle nettsiden. Om du vil endre valget, går du tilbake til startsiden og velger versjon på nytt.

Lettlest versjon

Her finner du informasjon om kommunevalg, valg av fylkesting, stortingsvalg, politiske partier, valg og demokrati og hvordan man stemmer. Teksten er lettlest. Det er også mulig å få fram symboler på ordene (SymWriter). Du holder da musepilen over ordet du ønsker forklart med et symbol.

Tegnspråktolket versjon

Her finner du den lettleste informasjonen tegnspråktolket.

Symbolsatt versjon

Her finner du forenklet tekst i et dokument du kan åpne og laste ned. Teksten i sin helhet er skrevet med symboler (SymWriter-piktogrammer).

Inviter til samlinger og diskusjoner om politikk

For å finne sitt eget standpunkt og hvilke saker man er opptatt av, er det ofte lurt å diskutere med andre. Vi anbefaler at man inviterer til samlinger med flere, og benytter nettstedet som et utgangspunkt for diskusjon rundt temaet. Da kan dere for eksempel ta fram nettstedet ‘Jeg vil stemme!’ på en storskjerm og la brukerne selv klikke seg rundt og bli kjent med innholdet.

Dere finner også linker til kursmateriell utviklet av Norsk Forbund for Utviklingshemmede, som gir gode tips om oppgaver og diskusjonstema man kan benytte.

Noen vil trenge å se på nettstedet flere ganger, og kun deler av den om gangen. Man kan ikke gjøre feil på nettstedet – klikk dere rundt for å bli kjent med hvordan det er bygget opp i starten. Vær nysgjerrige på partiene sammen, og sammenlign informasjonen dere finner. Diskuter hvilke saker som er viktige for dere, og forsøk å finne et parti som er enige med dere om saken(e). Dersom det viktigste for deg er å ha en mulighet til å gå en tur i urørt skog – finn et parti som en enig med deg om det. Dersom det er viktig for deg å kunne velge selv hvor du vil bo – kanskje finnes det et parti som synes det er viktig at du skal få muligheten til akkurat det?

Ikke alle vet helt hvilke saker som er viktige for en selv. Interesser kan være et uttrykk fordette – og støttepersoner kan bidra til å finne frem til hjertesakene. Diskuter og vær nysgjerrige sammen. Kontakt politikere i kommunen og inviter til debatt. De er interessert i sine velgere og vil gjerne fortelle hva de mener.

Lykke til!

Start