Diskusjon og oppgaver

På denne siden fins oppgaver og diskusjonstemaer
om demokrati og valg.
Brukerne kan tenke på disse for seg selv
eller dere kan ta opp temaer i grupper
som er interessert i politikk.

NFUs kurshefter med et større utvalg av oppgaver for nedlasting:

Spørsmål og temaer for diskusjon

Hva betyr demokrati og folkestyre egentlig for deg eller dere?
Er demokrati og folkestyre viktig?

Hvilke saker er viktige for deg eller dere?
Hvilke partier gjør det best om de viktige sakene?
Det kan for eksempel være noe på skolen,
i kommunen eller på arbeidsplasser.

Hva burde være bedre i din kommune?
Har du eller dere eksempler på noe som ikke er så bra i dag?

Finn ut hvilke personer er kandidater i valget
i din egen kommune?

Hvilke saker er disse kandidatene opptatt av?
Er disse sakene viktige for deg eller dere?
Det kan være smart å se på reklame, artikler i aviser

Hva sier partiene om seg selv?
Det kan være smart å se på reklame,
artikler i aviser og informasjon på nettsider.

Hvorfor er det viktig å stemme når det er valg?
Det kan være kommunevalg eller stortingsvalg.

Hva er viktige saker for deg eller dere? Hvorfor?
Disse sakene er ofte viktige for dem som stemmer i et valg.
Velg ett tema av gangen for å diskutere eller tenke på det.

 1. Arbeidsliv, arbeid til alle
 2. Barn og familier
 3. Distrikter (at politikerne tenker på hele landet)
 4. Eldreomsorg
 5. Forsvar og sikkerhet
 6. Helse
 7. Innvandring og flyktninger
 8. Miljø og naturen vår
 9. Samferdsel (transport, trafikk, veier)
 10. Rettferdige skatter og avgifter
 11. Skole og utdanning til alle
 12. Sosiale forskjeller i samfunnet

Dere kan også tenke på eller snakke om
hvilke partier som er «best» eller «dårligst» på disse sakene.

Start