Valgomater

Valgomater kan egne seg godt for eksempel i:

  • én-til-én samtaler om demokrati og politikk
  • i gruppearbeid med brukerne når:
    • de skal velge partiet de er mest enig i politiske saker (evt. med veiledning/tilrettelegging)
    • debattere med hverandre om politiske saker (evt. med veiledning/tilrettelegging)
  • i en pandemitid som COVID-19 som verktøy for å jobbe alene med politikk og demokrati (evt. med veiledning/tilrettelegging)

Alle tre punkter over krever ulik tilrettelegging.
Som støtteperson, husk alltid å tilrettelegge parti- og valgstoffet så objektivt som mulig.
Du skal unngå politisk påvirkning ut fra dine egne politiske synspunkter og preferanser.

Stortingsvalget 2021

Oppdateres senere i 2021 når valgomatene blir publisert.

Valgomater fra kommunevalget 2019

Med forbehold om at de fortsatt fungerer:

NRK-valgomat 2019

Partitesten 2019 (TV2)

Dagbladets valgomat 2019

VGs valgomat 2019

Start