Kontaktinformasjon

Karde AS (teknisk plattform, innholds- og videoproduksjon, nettredaktør)

Riitta Hellman

E-post: rh@karde.no

Telefon: 982 112 00

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (prosjektleder, testing og utprøving, produksjon av veiledere)

Helene T. Strøm-Rasmussen

E-post: htsr@nfunorge.org

Telefon: 90 07 40 60

Signo Grantoppen AS (tolket av tolkeavdelingen)

Mari Bakken Wiig

E-post: mari.bakken.wiig@signo.no

Telefon: 92 43 12 75

Signo Vivo (initiativtaker, innholdsproduksjon, testing og utprøving)

Åsne Svimbil Mørken

E-post: asne.morken@signo.no

Telefon: 978 926 01


Start