Mer stoff

På denne siden fins lenker til:

  • nettsider
  • hefter og brosjyrer

Disse er spesielt ment for støttepersoner og kursledere.

Alle lenkene åpner i en ny fane i nettleseren.

Disse er kilder som vi brukte da vi laget innholdet for dette nettstedet.

NFUs nye kurshefte om kommunevalg ble laget i prosjektet.

Kommunestyre og kommunevalg

Stortinget og stortingsvalg

Valg av fylkesting

Om stemmegivning i valgene

Start