Startside med symboler

Her finner du informasjon om demokrati, valg og politiske partier i Norge.
SYmbolene gjør ordene lettere å lese.

Klikk på et bilde under for å gå videre.

Demokrati og valg:
Piktogra.: Demokrati og valg.

Kommunevalg:
Piktogram: Kommunevalg.

Stortingsvalg:
Piktogram: Stortingsvalg.

Valg av fylkesting:
Piktogram: Valg av fylkesting.

Politiske partier:

Hvordan stemme?
Piktogram: Hvordan stemme?