Velkommen!

Hvilket alternativ vil du bruke?

  1. Lettlest tekst med tale
  2. Tegnspråk med lettlest tekst
  3. Enkel lettlest tekst

Klikk på et bilde under for å velge ditt alternativ.

2. Tegnspråk, lettlest
Kopier fra knapp 1

3. Lettlest, piktogrammer
Miniatyr av nettsiden med lettlest og piktogrammer