Velkommen!

Trykk på en lenke eller et bilde under for å velge ditt alternativ:

  1. Lettlest tekst med tale og piktogrammer
  2. Tegnspråk med lettlest tekst (ikke aktivert ennå)
  3. Enkel lettlest tekst med piktogram (ikke akivert ennå)

Bilde av en nettside med lettlestsymbol og tegnspråksymbol

Kopier fra knapp 1

Miniatyr av nettsiden med lettlest og piktogrammer