Sametinget

Sametinget er den folkevalgte forsamlingen
for det samiske folket.

På samisk heter Sametinget Sámediggi.

Sametinget jobber for:

 • at det samiske folket
  skal få bestemme mest mulig selv
 • at tjenester og tilbud skal utvikles
  for den samiske befolkningen
 • at det samiske folket blir behandlet
  likeverdig og rettferdig
 • at det samiske folket kan sikre og utvikle
  • språket sitt
  • kulturen sin
  • tradisjonene sine
  • samfunnslivet sitt
  • næringslivet sitt

Sametingspresidenten er
den øverste politiske lederen i Sametinget.

Sametingsbygningen er i Karasjok
i Troms og Finnmark fylke.

Utvalg og råd

Sametinget har flere utvalg og råd.
2 viktige råd er:

 • Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU)
 • Sametingets eldreråd

SUPU skal styrke innflytelsen fra samisk ungdom
på politikken til Sametinget.

Eldrerådet hjelper Sametinget å bestemme
hvordan eldrepolitikken til Sametinget
skal være.

Start

Sametingsvalg    Valgmanntall

Reins på snødekket vidde.

Reindrift er viktig for det samiske folket.
Områdene hvor reinsdyrene kan beite,
er en viktig sak for Sametinget.

Fiskebåt på havet.

Sametinget jobber for rettighetene til å fiske i havet
for det samiske folket.

Via denne lenken kan du følge med
på møter i Sametinget
og andre møter og samlinger på nett-TV
.