Sametinget

Sametinget er det samiske folkets
folkevalgte forsamling.

På samisk heter Sametinget Sámediggi.

Sametinget jobber for:

 • samisk selvbestemmelse
 • utvikling av nyttige og nødvendige tjenester og tilbud til den samiske befolkningen
 • en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket
 • at samene kan sikre og utvikle
  • sitt språk
  • sin kultur
  • sine tradisjoner
  • sitt samfunnsliv

Sametingspresident er den øverste politiske lederen i Sametinget.

Sametingsbygningen er i Karasjok
i Troms og Finnmark fylke.

Utvalg og råd

Sametinget har flere utvalg og råd.
2 viktige råd er

 • Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU)
 • Sametingets eldreråd

Eldrerådet hjelper Sametinget i utformingen
av Sametingets eldrepolitikk.

SUPU skal styrke samisk ungdoms innflytelse
på Sametingets politikk.

Start

Sametingsvalg Valgmanntall

Via denne lenken kan du følge med 
Sametingets plenumsmøter og andre politiske møter,
konferanser og seminarer
 nett-TV både direkte og i opptak senere.