Sametingsvalg

Samefolkets parlament Sametinget
er demokratisk valgt
ved sametingsvalget.
Sametingsvalget holdes hvert 4. år
på samme dagen som stortingsvalget.

Alle som er registrert i Sametingets valgmanntall
kan velges til Sametinget
og kan stemme i sametingsvalget.

Det er 7 valgkretser som dekker hele landet.
Til sammen velges det 39 representanter
fra hele landet til Sametinget.

Forhåndsstemming

Du kan alltid forhåndsstemme i Sametingsvalget.
Men hvis du bor i en kommune med
færre enn 30 personer registrert
i Sametingets valgmanntall,
så kan du bare forhåndsstemme.

På valgkortet står hvor du kan stemme.
Hvis du skal forhåndsstemme,
må du ha med deg legitimasjon.

Partier på Sametinget

Sametingets representanter kommer
fra mange partier.
For eksempel i 2017-2021 hadde Sametinget
representanter fra disse partier og lister (alfabetisk):

 • Arbeiderpartiet (Ap)
 • Árja
 • Flyttsamelista
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre (H)
 • Kautokeino fastboendes forening
 • Nordkalottfolket
 • Norske Samers Riksforbund (NSR) og felleslista til NSR og Samefolkets parti
 • Samefolkets Parti (SfP)
 • Senterpartiet (Sp)
 • Uavhengig representant
 • Åarjel-Saemiej Gïelh (ÅaSG)

Start

Sametinget Valgmanntall

Sametinget i vinterlandskap

Sametingsbygningen i Karasjok.