Sametingsvalg

Samefolkets parlament Sametinget
blir valgt
ved sametingsvalget.
Det er sametingsvalg hvert 4. år,
på samme dag som stortingsvalget.

De som er oppført i Sametingets valgmanntall,
kan stemme i sametingsvalget.
De kan også velges til Sametinget.

Det er 7 valgkretser
som dekker hele landet.
Til sammen velges det 39 representanter
fra hele landet til Sametinget.

Forhåndsstemming

Du kan alltid forhåndsstemme
i sametingsvalget
hvis du er ført opp i valgmanntallet.

Kanskje bor du i en kommune hvor
færre enn 30 personer er oppført
i Sametingets valgmanntall.
Da må du forhåndsstemme.

På valgkortet står det hvor du kan stemme.
Hvis du skal forhåndsstemme,
må du ha med deg legitimasjon.

Partier på Sametinget

Sametingets representanter kommer
fra mange partier og lister.
Representanter fra Sametinget i 2017-2021:

 • Arbeiderpartiet (Ap)
 • Árja
 • Flyttsamelista
 • Fremskrittspartiet (Frp)
 • Høyre (H)
 • Kautokeino fastboendes forening
 • Nordkalottfolket
 • Norske Samers Riksforbund (NSR)
  og felleslista til NSR og Samefolkets parti
 • Samefolkets Parti (SfP)
 • Senterpartiet (Sp)
 • Uavhengig representant (ikke fra noe parti)
 • Åarjel-Saemiej Gïelh (ÅaSG)

Start

Sametinget      Valgmanntall

Sametinget i vinterlandskap

Sametingsbygningen i Karasjok.

Sametingets plenumsmøte med mange representatnter i salen.

Plenumsmøte på Sametinget (foto: Åse M. P. Pulk/Sámediggi).
I et plenumsmøte er alle representantene til stede.