Sametingsvalg

Samefolkets parlament Sametinget
er demokratisk valgt
ved sametingsvalget.
Sametingsvalget holdes hvert 4. år
på samme dagen som stortingsvalget.

Alle som er registrert i Sametingets valgmanntall
kan velges til Sametinget
og kan stemme i sametingsvalget.

Det er 7 valgkretser som dekker hele landet.
Til sammen velges det 39 representanter
fra hele landet til Sametinget.

Partier på Sametinget

Sametingets representanter kommer
fra mange partier.
For eksempel i 2017-2021 hadde Sametinget
representanter fra disse partier og lister (alfabetisk):

 • Arbeiderpartiet (Ap)
 • Árja
 • Flyttsamelista
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre (H)
 • Kautokeino fastboendes forening
 • Nordkalottfolket
 • Norske Samers Riksforbund (NSR) og felleslista til NSR og Samefolkets parti
 • Samefolkets Parti (SfP)
 • Senterpartiet (Sp)
 • Uavhengig representant
 • Åarjel-Saemiej Gïelh (ÅaSG)

Start

Sametinget Valgmanntall

Bilder