Stemmerett

Hvem har stemmerett i valg av kommunestyre
og fylkesting?

Svar:
Alle som har folkeregistrert adresse i kommunen
og som fyller 18 år det året det er valg.

Hvem har stemmerett i stortingsvalget?
Svar:
For å ha stemmerett ved stortingsvalg
må 4 krav være oppfylt.

Du må

  1. være norsk statsborger
  2. fylle 18 år det året det er valg
  3. ikke ha mistet stemmeretten og
  4. ha folkeregistrert adresse i Norge

Start    Demokrati og valg