Valgmanntall

For å kunne stemme ved sametingsvalget,
må du stå i Sametingets valgmanntall.

Alle samer fra Norge
som er over 18 år,
eller fyller 18 år i valgåret,
har rett til å bli ført opp
i valgmanntallet.

Hvis du skal stå i Sametingets valgmanntall,
må du melde deg inn selv.

Du kan melde deg inn i Sametingets valgmanntall
enten på internett eller med papirskjema.

Fristen for innmelding er 30. juni i valgåret.
Meld deg inn i god tid før dette,
hvis du vil stemme i sametingsvalget
for første gang.

Innmelding på nettet

Du må logge deg inn via ID-porten
med MinID eller bankID.
Nett-skjemaet for innmelding finner du her.

Innmelding med papirskjema

Du kan skrive ut skjemaet under,
fylle det ut,
skrive under
og sende det til Sametinget.

Adressen er:

Sametinget
Postboks 3
9735 Karasjok

Innmeldingsskjema (nordsamisk-norsk)
Innmeldingsskjema (lulesamisk-norsk)
Innmeldingsskjema (sørsamisk-norsk)

Start

Sametingsvalg   Sametinget

Mantallsskjema

Manntallsskjema på papir på nordsamisk-norsk.
Be om hjelp til å fylle ut skjemaet,
hvis du synes det er vanskelig.