Valgmanntall

For å kunne stemme ved sametingsvalget,
må du være registrert i Sametingets valgmanntall.

Alle samer fra Norge
som er over 18 år
eller fyller 18 år i valgåret,
har rett til å registrere seg i valgmanntallet.

Hvis du skal stå i Sametingets valgmanntall,
må du melde deg inn selv.

Du kan gjøre det på 2 måter:

  1. på nettet
  2. med papirskjema

Hvis du skal stemme ved sametingsvalg,
er fristen for innmelding 30. juni i valgåret.
Send inn innmeldingen i god tid før valget!

Innmelding på nettet

Du må logge deg inn via ID-porten med MinID eller bankID.
Nett-skjemaet for innmelding finner du her.

Innmelding med papirskjema

Du kan laste ned et pdf-skjema under,
fylle det ut og sende det underskrevet til Sametinget.

Adressen er:

Sametinget
Postboks 3
9735 Karasjok

Innmeldingsskjema (nordsamisk-norsk)
Innmeldingsskjema (lulesamisk-norsk)
Innmeldingsskjema (sørsamisk-norsk)

Start

Sametingsvalg   Sametinget

Mantallsskjema

Manntallsskjema på papir på nordsamisk-norsk.
Be om hjelp til å fylle ut skjemaet,
hvis du synes det er vanskelig.