Viktige saker

Hva er viktige saker for deg eller dere? Hvorfor?

Disse sakene er ofte viktige for folk som stemmer i et valg.
Velg ett tema av gangen for å diskutere eller tenke på det.

 1. Arbeidsliv, arbeid til alle
 2. Barn og familier
 3. Distrikter (at politikerne tenker på hele landet)
 4. Eldreomsorg
 5. Forsvar og sikkerhet
 6. Helse
 7. Innvandring og flyktninger
 8. Miljø og naturen vår
 9. Samferdsel (transport, trafikk, veier)
 10. Rettferdige skatter og avgifter
 11. Skole og utdanning til alle
 12. Sosiale forskjeller i samfunnet

Dere kan også tenke på eller snakke om
hvilke partier som er «best» eller «dårligst» på disse sakene.

Start