Demokrati og valg

I et demokrati er det folket som bor i landet,
som har retten til å styre landet og bestemme.

Demokrati betyr at alle kan være med
å bestemme viktige saker.
Det kalles også folkestyre.

Vi velger representanter
til Stortinget, fylkestinget og kommunestyret.
Dette er folkevalgte organer.

Valgene skjer hvert 4. år.

Førstkommende kommune- og fylkestingsvalg er i 2019.
Neste gang det skjer etter 2019, er i 2023.

Førstkommende stortingsvalg er i 2021.
Neste gang det skjer etter 2021, er i 2025.

Start     Stemmerett

En kvinne som stemmer.

Demokrati betyr at alle kan være med å bestemme viktige saker i samfunnet.
Valg er en viktig del av demokratiet.

Hender som tegn på stemmegivning.

Demokrati er også viktig i det daglige livet.
Vi kan for eksempel stemme om noe på skolen eller på arbeidsplassen.