Kommunens oppgaver

Kommunen har mange viktige oppgaver.

Kommunestyret har ansvar for

 • å lage et budsjett med inntekter og utgifter
 • å bestemme hvordan pengene skal brukes til alles beste

En kommune bruker penger på

 • skoler og skolefritids-ordningen (SFO)
 • barnehager
 • tjenester som støttekontakt
  og avlastning
 • bibliotek
 • sykehjem
 • legehjelp
 • tannleger og helsesøstre i skolen
 • barnevern

Disse kalles tjenester.

Kommuner har også ansvar for

 • rent drikkevann
 • snørydding
 • veier for både fotgjengere,
  syklister og biler
 • søppeltømming
 • brannstasjoner

Start     Kommunevalg      Styring av kommuner

Norske pengesedler.

Kommunestyret skal lage et budsjett for kommunen.
Et budsjett sier hvordan kommunen får inn pengene sine, og hva den skal bruke pengene sine på.
(Foto: iStock.com)

Skolebarn løper i en park.

Sykepleier bandasjerer pasientens hånd.

Snørydding med traktor og plog.

Film om kommunens oppgaver: