Styring av kommuner

Når det er valgt et kommunestyre,
blir det også valgt en ordfører.
Vanligvis er det ordførerkandidaten
fra partiet som fikk flest stemmer i valget.

Kommunestyret bestemmer hvem
som skal sitte i formannskapet.
Formannskapet har medlemmer fra kommunestyret.
Formannskapet jobber med økonomi,
budsjett og skatter i kommunen.

Ordføreren leder formannskapet.
Ordføreren har en varaordfører
som møter når ordføreren ikke kan.

I hver kommune er det
forskjellige utvalg og komitéer.
Disse arbeider med bestemte områder
som for eksempel

  • helse og sosial
  • oppvekst og skole
  • arbeid og næring

Diagram som viser kommuners styringsstruktur.

Formannskapet og kommunestyret jobber med og bestemmer viktige saker i en kommune.
Forskjellige utvalg og komitéer forbereder saker.

Start     Kommunevalg    Kommunens oppgaver