Stemmeseddel

Stemmesedler har navnene
på alle kandidater
som et parti ønsker å få valgt til
Stortinget, kommunestyret
eller fylkestinget.

Partiene har bestemt
hvem som står øverst
og hvem som er med på listen.

Når du skal stemme,
finner du et lite rom med forheng
der det ligger stemmesedler for alle partiene.

Stemmeseddelen til kommunestyrevalget er rosa.
Stemmeseddelen til fylkestingsvalget er blå.
Stemmeseddelen til stortingsvalget er oransje.

Hvert parti har sine stemmesedler
i en egen hylle i valgavlukket.

Å endre på stemmeseddelen

Da kan forandre på alle stemmesedler
når du stemmer.

Dette gjør du hvis du ikke er enig i rekkefølgen
kandidatene er satt opp på listen.

Hvis du ønsker å hjelpe en kandidat å bli valgt,
kan du forandre på stemmeseddelen slik:

Skriv et nytt nummer
til venstre for kandidatens navn.
Dette heter å kumulere.

Hvis du ønsker at en kandidat ikke skal bli valgt:

Skriv et merke (kryss, hake)
i ruten til høyre for kandidatens navn.
Det står ‘Stryk’ øverst på stemmeseddelen over ruten.
Dette heter å stryke.

Forklaring på hvordan du kan gjøre forandringer,
står også på stemmeseddelen.

Hvis du er enig i hvilke kandidater
som står øverst og nederst på listen,
kan du brette den og levere den uten
å gjøre forandringer.

Du må ikke tegne eller skrive noe ekstra
på stemmeseddelen.
Hvis du gjør det,
blir din stemmeseddel kastet.

Valgavlukke og alle partiers stemmesedler.

Valgavlukke med stemmesedler for alle partier.
(Foto: Tore Fjeld)

Tegnign av hvordam man kan kumulere og styrke på stemmeseddelen.

Du kan endre på stemmeseddelen på 2 måter:
Du kan endre rekkefølgen av kandidater.
Og du kan stryke kandidater.

Tegning av hvordan brette stemmeseddelen.

Du skal brette stemmeseddelen
med partinavnet inn
og ruten for stempel ut.

Tegning av stempling av stemmeseddelen.

Valgmedarbeideren stempler stemmeseddelen.

Tegnign av hvordan legge stemmeseddelen i valgurnen.

Du skal selv legge stemmeseddelen
i valgurnen.

Start      Stemme på valgdagen     Forhåndsstemme