Styring av fylker

I 2019 er det 18 fylker i Norge.
Stortinget har bestemt
at det skal være færre fylker.

Fra 1. januar 2020
blir det 11 fylker i Norge.
9. september 2019 velger innbyggerne
representanter til 11 nye fylkesting.

Når det er valgt et fylkesting,
blir det også valgt en fylkesordfører.
Vanligvis er det ordførerkandidaten fra partiet
som fikk flest stemmer i valget.

Fylkestinget er det øverste
politiske organet i fylket.
Fylkestinget passer på
at fylkets oppgaver blir gjennomført.

Fylkestinget må ha flere råd og utvalg,
for eksempel

  • råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • eldreråd
  • ungdomsråd
  • kontrollutvalg

Kontrollutvalget passer på at alt blir gjort riktig i fylket.

Mennesker som sitter i en stor sal og følger med diskusjonen.

Et fylkesting har møte.

Start    Valg av fylkesting      Fylkestingets oppgaver