Valg av fylkesting

Norge er i dag delt inn i 18 fylker.
Hver kommunene tilhører et fylke.

Det er valg av fylkesting hvert 4. år.
Valg av fylkesting skjer på samme dag
som kommunevalget.

Alle som har folkeregistrert adresse i kommunen
og som fyller 18 år det året det er valg,
har stemmerett i valg av fylkesting.

De politiske partiene har valglister.
En valgliste har navn på de personene
som et parti ønsker å få valgt
inn i fylkestinget.

Fylkestinget har ansvar for viktige saker i fylket,
for eksempel videregående skoler.

Start

Styring av fylker   Fylkestingets oppgaver

Norgeskart med de nye 11 fylkene

Nye fylker i Norge i år 2020.
Kartet viser de de nye fylkene.
Forklaringen nederst til høyre viser
hvilke fylker som blir slått sammen.
(Illustrasjon: regjeringen.no)