Fylkestingets oppgaver

Fylkestinget har mange viktige oppgaver.
Oppgavene er ofte for store til
at kommunen kan ha ansvaret for alt selv.

Den største oppgaven til fylkestinget
er videregående skoler.

Det har også andre viktige oppgaver,
for eksempel

  • fylkesveiene i fylket
  • den offentlige tannhelse-tjenesten
  • offentlig transport (trikk, buss)
  • fylkes-bibliotek

Fylkesmannen

Fylkesmannen er ikke en folkevalgt representant,
men er ansatt av staten.

Fylkesmannen passer på
at det Stortinget og regjeringen har bestemt,
blir gjennomført i fylket og fylkets kommuner.

Start     Valg av fylkesting      Styring av fylker

Tre elever på videregående skole sitter sammen i klasserommet og snakker med hverandre.

Fylkestinget bestemmer over videregående skoler.

Fylkesvei som svinger langs en elv om sommeren. Himmel med skyer i bakgrunnen.

Fylkesveier.

Tannlege som behandler en pasient.

Offentlig tannhelse-tjeneste.