Kommunevalg


Det er kommunevalg hvert 4. år.

I et kommunevalg velger folk
representanter til kommunestyret.

Alle som har folkeregistrert adresse i kommunen
og som fyller 18 år det året det er valg,
har stemmerett i kommunevalget.

Kommunestyret er en gruppe
folkevalgte representanter.
Representantene blir valgt
av dem som bor i kommunen.

Kommunestyret er det øverste
politiske organet i en kommune.
Det betyr at kommunestyret bestemmer
mange viktige saker i en kommune.
For eksempel hvordan kommunen
bruker pengene sine på

  • vei
  • sykehjem
  • skoler
  • kultur

De politiske partiene har valglister.
En valgliste har navn på de personene
som et parti ønsker å få valgt
inn i kommunestyret.

Norgeskart med fylkes- og kommunegrenser

Det er 356 kommuner i Norge.
Noen kommuner er veldig små.
Utsira er Norges minste kommune.
Det er omtrent 200 innbyggere i Utsira.
Andre kommuner er store.
Oslo er Norges største kommune.
Det er omtrent 680.000 innbyggere i Oslo.
(Illustrasjon: kartverket.no)

Start    Styring av kommuner    Kommunens oppgaver