Hvordan stemme?

Å stemme på valgdagen

Alle som har stemmerett,
får et valgkort i postkassen.
Det skjer i god tid før valgdagen.

På valgkortet står ditt navn
og hvor du skal stemme på valgdagen.

På valgdagen må du stemme
i den kommunen du bor.

Valgdagen er mandag 9. september 2019.
Da er det både kommunevalg og valg av fylkesting.

Når du skal stemme på valgdagen,
tar du med deg valgkortet og legitimasjon.
Legitimasjon kan være pass,
førerkort eller bankkort med bilde av deg.

Du får lov til å stemme
også hvis du har glemt valgkortet.
Men du MÅ ha med deg en legitimasjon.

Stemmelokalet er ofte på en skole.

Du kan stemme et annet sted
enn det som står på valgkortet.
Du må stemme i kommunen du bor.

Det kan være hyggelig å gå sammen med noen
når du skal stemme.
Du kan gå sammen med en venn, kjæreste,
søsken, foreldre eller noen andre.

Når du kommer til valglokalet,
er det kanskje kø.
Mange skal stemme på valgdagen.

Du må gå fram til et bord
hvor det sitter valgmedarbeidere.
Du forteller hvem du er
og viser fram valgkort og legitimasjon.

Valget er hemmelig.
Derfor går du inn i et valgavlukke
så ingen skal se
hvem du stemmer på.

I det lille rommet er det stemmesedler
for alle partiene som stiller til valg.
Du velger stemmeseddelen til partiet
som du vil stemme på.

Hvordan stemmer du?

 1. Gå bort til valgmedarbeiderne.
  De sitter ofte ved et bord.
 2. Vis frem valgkort og legitimasjon.
 3. Valgmedarbeideren krysser av ved navnet ditt på
  en liste.
 4. Gå inn i valgavlukket, bak forhenget.
  Her finner du stemmesedler.
 5. Finn en stemmeseddel til det partiet
  du vil stemme på.
 6. Brett stemmeseddelen sammen.
 7. Gå til valgmedarbeiderne.
  Lever stemmeseddelen til en av dem.
 8. Valgmedarbeideren stempler
  på stemmeseddelen
  din.
 9. Legg stemmeseddelen i valgurnen.

Nå har du gitt din stemme til et parti.

Når det er kommune- og fylkestingsvalg,
fins det 2 sett stemmesedler i avlukket.
Du skal velge en stemmeseddel
for kommunestyret og
en stemmeseddel for fylkestinget.

Hvis du trenger hjelp til å stemme,
kan en valgmedarbeider hjelpe deg.

Viktig

Du har lov til å velge selv
hvem du vil ha med inn i valgavlukket.

 Valgkort uten informasjon om kommune eller valgpersonen den hører til.

Et valgkort er et papirkort med informasjon om deg
og det kommende valget.
Når du har motatt valgkortet,
betyr det at du har stemmerett.
På valgkortet står hvor og når
du kan stemme på valgdagen.

Kø foran et valglokale.
Det er mange mennesker som vil stemme.

Valgmedarbeider og valgurne.

Valgmedarbeider og valgurne.
Valgmedarbeidere registrerer alle
som kommer for å stemme.
De passer også på at alt skjer på riktig måte.
(Foto: Tore Fjeld)

En person som avgir sin stemme i et stemmeavlukk.

En person som stemmer.
Det gjør hun i et lite rom bak et forheng.
Valget er hemmelig.
Ingen skal se hva hun stemmer.
(Foto: Tore Fjeld)

Stemmesedler i et valgavlukke.

Partienes stemmesedler ligger
i hver sin hylle i valgavlukket.
(Foto: Tore Fjeld)

Hånd som legger en stemmeseddel inn i en valgurne.

Her legger personen som har stemt,
stemmeseddelen for kommunestyrevalget inn i valgurnen. Stemmeseddelen er rosa.
Stemmeseddelen er brettet slik at ingen kan se hva personen stemte.
(Foto: Tore Fjeld)

Start    Forhåndsstemme     Stemmeseddel