Å være medlem i et politisk parti


Norge er et demokrati.
Det betyr at politiske partier
styrer landet.
Innbyggerne velger hvilke partier som
skal styre.

Partiene har forskjellige meninger og forslag om
hvordan de skal utvikle Norge.

Partiene skriver om sine meninger
i et partiprogram.
Det er vanskelig å finne ett politisk parti
hvor du er enig i alt de mener.

Alle som ønsker det,
kan bli medlem i et politisk parti.
Da betaler du en kontingent og får medlemskort.

De fleste partiene har sikkert lokallag
i kommunen din eller i nærheten.

Ønsker du å bli medlem i et parti?
Ta kontakt med lederen eller kassereren i partiets
lokallag.
De forteller hvordan du kan bli medlem.

Illustrasjon av et medlemskort i et politisk parti.

Illustrasjon av et partiprogram.

Start       Politiske partier       Partier i Norge        Valgkamp