Statsbudsjett

Statsbudsjettet er en oversikt over
hva staten skal ha som inntekter og utgifter i 1 år.

Arbeidet med statsbudsjettet

Politiske partier som er med i regjeringen,
lager budsjett-forslaget.
De tar hensyn til
de viktigste politiske sakene sine.

I oktober legger regjeringen fram
et forslag til statsbudsjettet for neste år.
Det skjer i Stortinget.

Så kommer 2 ½ måneder med:

  • arbeid i 12 fagkomitéer
    (mindre grupper)
  • høringer
    (innhenting av synspunkter)
  • debatter (diskusjoner) i Stortinget
  • innstillinger
    (endelige forslag til inntekter og utgifter)

Politiske partier som ikke er med i regjeringen,
lager sine egne budsjetter.
Disse budsjettene heter alternative budsjetter.
Fagkomitéene ser på
disse alternative budsjettene
når de arbeider med statsbudsjettet.

Innstillingene fra fagkomitéene
må være ferdig behandlet i Stortinget
senest 15. desember.

Til slutt bestemmer Stortinget
det endelige statsbudsjettet for neste år.

Start   Stortingsvalg    Stortingets oppgaver

Lovarbeid

Oppramsing av 12 fagkomiteer

De 12 fagkomitéene i Stortinget.
Fagkomitéene forbereder saker i Stortinget.

 

Statsbudsjettets omslag

Statsbudsjettet som trykt bok ser alltid slik ut.