Statsbudsjett

Statsbudsjettet er et budsjett over
statens inntekter og utgifter i et kalenderår.

Budsjettarbeidet

Hvert år i oktober
legger regjeringen i Norge fram
et forslag til statsbudsjettet for neste år.
Det skjer på Stortinget.
Før dette har regjeringen jobbet
med budsjettet et helt år.

Politiske partier som deltar i regjeringen
har laget budsjettforslaget ut fra
sine viktigste politiske saker.

Så kommer 2 ½ måneder med:

 • arbeid i 12 fagkomitéer
  (mindre grupper som jobber med
  bestemte temaer i statsbudsjettet)
 • høringer
  (innhenting av synspunkter)
 • debatter i Stortinget
 • innstillinger
  (forslag til endelige inntekter og utgifter)

Politiske partier som ikke deltar i regjeringen,
lager sine alternative budsjetter.
De alternative budsjettene tas med i arbeidet
i de 12 fagkomitéene.

Alle innstillingene fra de 12 fagkomitéer
må være ferdig behandlet i Stortinget
senest 15. desember.

Til slutt bestemmer Stortinget
det endelige budsjettet for neste år.

Start   Stortingsvalg    Stortingets oppgaver

Lovarbeid

Statsbudsjettets omslag

Statsbudsjettet som trykt bok ser alltid slik ut.

Opplisting av stortingets 12 fagkomiteer

De 12 fagkomitéene i Stortinget.
Fagkomitéene forbereder saker i Stortinget.