Stortingets oppgaver

Stortinget har disse hovedoppgavene:

 1. Vedta lovene vi skal følge i Norge.
  Det kalles lovarbeid.
 2. Bestemme hvordan staten skal
  få inn sine penger.
 3. Fordele pengene i samfunnet.
 4. Passe på at regjeringen gjør jobben sin riktig.

Arbeidet på Stortinget skjer ofte
i mindre grupper.
Slike grupper heter komitéer.

Komitéer jobber vanligvis om temaer
som gjelder hele landet.
Det kan for eksempel være

 • bedre helsetjenester
 • arbeid til alle
 • bedre veier
 • utstyr til Forsvaret
 • hvordan vi skal beskytte naturen vår

Det fins 1 komité for hvert tema.

Start     Stortingsvalg

Statsbudsjett   Lovarbeid  

Stortigssalen med representanter og president.

Stortingspresidenten leder et møte i Stortinget.
Representantene sitter på sine faste plasser.
(Foto: stortinget.no)

Stortingsreprentantenes pulter med dataskjerm.

Slik ser stortingsrepresentantenes pulter ut.
Dataskjermer brukes til å stemme med.
(Foto: stortinget.no)

Møte i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Stortingsrepresentanter er vanlige mennesker.
De pleier å kle seg pent på jobben.
Arbeidet på Stortinget skjer ofte i mindre grupper
som heter komitéer.
På bildet har en kommunal- og forvaltningskomité møte.
(Foto: stortinget.no)