Arbeiderpartiet

Partiet deltar i kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.
Trykk på logoen på denne siden
for å lese om partiets viktigste saker i valget.

Arbeiderpartiet vil ha sterkere
fellesskap og fjerne urettferdige
forskjeller mellom mennesker.
Det er også andre saker partiet
mener er viktige.

Arbeidsliv

Arbeiderpartiet vil skape trygge
jobber over hele landet. De vil at
alle skal ha mulighet til å jobbe
hver dag. De vil også at flere skal
få mulighet til å prøve seg i jobb.

Skole og utdanning

Arbeiderpartiet vil at alle barn skal
lære å lese, skrive og regne bra.
De vil at alle på barneskolen og
ungdomskolen skal få et måltid på
skolen hver dag.

Miljø

Arbeiderpartiet vil at kommuner jobber
for at det skal være mindre utslipp av
klimagasser. De vil også at det skal
være mulig å ta buss, tog, trikk eller bane.

Eldreomsorg

Arbeiderpartiet vil at eldre skal ha
god omsorg. De vil ha flere ansatte
med bedre tid til de eldre.
Arbeiderpartiet vil at
eldre på sykehjem skal
ha aktiviteter og sunn og god mat.

På partiets nettsider
kan du lese om mange andre ting
Arbeiderpartiet vil jobbe for å få til.

Deltar Arbeiderpartiet i kommunevalget 2019?
Svar: Ja

Gå til din kommunes hjemmeside
for å finne ut om Arbeiderpartiet
stiller til valg i din kommune.

Har Arbeiderpartiet representanter på Stortinget?
Svar: Ja

Foto av Jonas Gahr Støre.

Arbeiderpartiets partileder heter Jonas Gahr Støre.

Logoen til Arbeiderpartiet med en stilisert rose og teksten 'Arbeiderpartiet"

Arbeiderpartiets logo.
Trykk på logoen for å gå til Arbeiderpartiets nettsted.

 

Åpne eller last ned et ark om
partiets viktigste saker
i stortingsvalget 2021 (pdf-fil):

Start      Politiske partier      Partier i Norge      Medlemskap i et parti      Valgkamp