Konservativt (tidligere Partiet De Kristne)

Partiet de Kristne har fått nytt navn og ny logo.
Nå heter de Konservativt.
Konservativt deltar i kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.

Trykk på logoen på denne siden
for å lese om partiets viktigste saker i valget.
(Logo og partiets navn på denne siden
er fra stortingsvalget 2021.
Neste stortingsvalg er i 2025.)

Partiet De Kristne vil at alle skal ha
lov til å tro på den gud de selv vil,
og til å si hva de mener.
Dette kalles tros- og ytringsfrihet.
Det er også andre saker
partiet mener er viktige.

Familie

Partiet De Kristne vil at en familie
skal bestå av kvinne og mann eller
mor, far og barn.

Helse

Partiet De Kristne vil at alle i Norge
skal ha rett til et rikt og fullverdig liv
uavhengig om man er frisk, syk, rik
eller fattig.

Eiendomsrett

Partiet De Kristne vil at ingen skal
være redd for at noen kommer og
tar det du eier.
De vil ikke at det skal være eiendomsskatt.

Israel

Partiet De Kristne vil at vi skal være
en venn av det jødiske folk og staten Israel.
De vil at Norge skal ha et aktivt
samarbeid med Israel.

På partiets nettsider
kan du lese om mange andre ting
Partiet De Kristne vil jobbe for å få til.

Deltar Partiet De Kristne i kommunevalget 2019?
Svar: Ja

Gå til din kommunes hjemmeside
for å finne ut om Partiet De Kristne
stiller til valg i din kommune.

Har Partiet De Kristne representanter på Stortinget?
Svar: Nei

Partilederen til Partiet De Kristne heter Erik Selle.

Partiet De Kristne sin logo før navneskiftet til Konservativt, med partinavn og en kompassfigur.

Logoen til Partiet De Kristne.
Trykk på logoen for å gå til Partiet De Kriste sitt nettsted.

Åpne eller last ned et ark om
partiets viktigste saker
i stortingsvalget 2021 (pdf-fil):

Start      Politiske partier      Partier i Norge      Medlemskap i et parti      Valgkamp