Norgesdemokratene (tidligere Demokratene)

Demokratene har fått nytt navn og ny logo.
Nå heter de Norgesdemokratene.
Norgesdemokratene deltar i kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.

Trykk på logoen på denne siden
for å lese om partiets viktigste saker i valget.
(Logo og partiets navn på denne siden
er fra stortingsvalget 2021.
Neste stortingsvalg er i 2025.)

Demokratene vil at vi skal ha flere
folkeavstemninger slik at menneskene
som bor i Norge selv kan bestemme.
Det er også andre saker
partiet mener er viktige.

Innvandring

Demokratene vil at alle skal vise passet
sitt når de skal inn i Norge. De vil at vi
skal vite hvem som kommer inn i landet.
Demokratene vil at det skal komme få
innvandrere fra muslimske land til Norge.
De vil at Norge skal være nordmennenes land.

Kriminalitet

Demokratene vil at det skal bli lengre
straffer for dem som bryter loven.
De vil at utlendinger som bryter loven i Norge,
skal i fengsel i sitt eget land.

Helse og omsorg

Demokratene vil at vi skal ta godt
vare på eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.
De vil at det skal være gode offentlige
tjenester innen pleie og omsorg overalt
i Norge.

Skole og utdanning

Demokratene vil at elever på skolen skal
lære om norsk historie, kultur og tradisjon.
Dette skal være basert på kristendommen.

På partiets nettsider
kan du lese om mange andre ting
Demokratene vil jobbe for å få til.

Deltar Demokratene i kommunevalget 2019?
Svar: Ja

Gå til din kommunes hjemmeside
for å finne ut om Demokratene
stiller til valg i din kommune.

Har Demokratene representanter på Stortinget?
Svar: Nei

Demokratenes partileder heter Geir Ugland Jacobsen.

Demokratenes logo. Trykk på logoen for å gå til Demokratenes nettsted.

Åpne eller last ned et ark om
partiets viktigste saker
i stortingsvalget 2021 (pdf-fil):

Start      Politiske partier      Partier i Norge      Medlemskap i et parti      Valgkamp