Fremskrittspartiet

Partiet deltar i kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.
Trykk på logoen på denne siden
for å lese om partiets viktigste saker i valget.

Fremskrittspartiet vil ha lavere skatter
og avgifter i Norge, og at folk skal få
bestemme mer selv.
Det er også andre saker
partiet mener er viktige.

Eiendomsskatt

Fremskrittspartiet vil fjerne eiendoms-
skatten. Det betyr at du ikke skal betale
skatt for huset eller leiligheten du eier.

Veier og kollektivtilbud

Fremskrittspartiet vil gjøre veiene og
kollektivtilbudet, som buss, tog og
trikk, bedre.
De vil at alle lett skal komme seg fram.

Innvandring

Fremskrittspartiet vil ha en streng
innvandringspolitikk. De som
kommer til Norge og får lov å bo
her, må bli kjent med norsk språk
og kultur. De må jobbe.
Fremskrittspartiet vil hjelpe mennesker i krig
i deres hjemland, istedenfor at de skal
bo i Norge.

Helse og eldreomsorg

Fremskrittspartiet vil få til en god
skolehelsetjeneste for alle.
Alle kommuner skal ha psykologer.
Alle skal få helsehjelp når de trenger det,
og velge selv hvor de ønsker å få helsehjelp.
Fremskrittspartiet vil at de eldre
får god og sunn mat hver dag.

På partiets nettsider
kan du lese om mange andre ting
Fremskrittspartiet vil jobbe for å få til.

Deltar Fremskrittspartiet i kommunevalget 2019?
Svar: Ja

Gå til din kommunes hjemmeside
for å finne ut om Fremskrittspartiet
stiller til valg i din kommune.

Har Fremskrittspartiet representanter på Stortinget?
Svar: Ja

Foto av Sylvi Listhaug

Fremskrittspartiets partileder heter Sylvi Listhaug.

Fremskrittspartiet logo med et eple og bokstaven F.

Fremskrittspartiets logo. Trykk på logoen for å gå til Fremskrittspartiets nettsted.

Åpne eller last ned et ark om
partiets viktigste saker
i stortingsvalget 2021 (pdf-fil):

Start      Politiske partier      Partier i Norge      Medlemskap i et parti      Valgkamp