Helsepartiet

Helsepartiet vil at vi skal bruke
mer penger på helsetjenester
og få det beste helsetilbudet i
Europa.
Det er også andre saker
partiet mener er viktige.

Skole og utdanning

Helsepartiet vil at mennesker med
funksjonsnedsettelser skal ha
mulighet til utdanning.

Arbeid

Helsepartiet vil at mennesker med
funksjonsnedsettelser skal ha mulighet
til vanlig jobb som alle andre.

Helse og omsorg

Helsepartiet vil at flere skal få rett til
brukerstyrt personlig assistanse (BPA),
også personer som trenger hjelp mindre
enn 25 timer per uke.
De vil at det skal bli lettere
å få hjelp av fysioterapeuter og
psykologer i kommunene.
Helsepartiet vil at barn hos barnevernet
får god og rask psykisk helsehjelp.

På partiets nettsider
kan du lese om mange andre ting
Helsepartiet vil jobbe for å få til.

Deltar Helsepartiet i kommunevalget 2019?
Svar: Ja

Gå til din kommunes hjemmeside
for å finne ut om Helsepartiet
stiller til valg i din kommune.

Har Helsepartiet representanter på Stortinget?
Svar: Nei

Foto av Lise Asvik.

Helsepartiets leder heter Lise Asvik.

Logoen til Helsepartiet med aprtinavn og en pyramide.

Helsepartiets logo.
Trykk på logoen for å gå til Helsepartiet sitt nettsted.

Start      Politiske partier      Partier i Norge      Medlemskap i et parti      Valgkamp