Høyre

Partiet deltar i kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.
Trykk på logoen på denne siden
for å lese om partiets viktigste saker i valget.

Høyre vil ha kommuner der folk
trives og at det er jobber for dem
som bor der.
Det er også andre saker
partiet mener er viktige.

Helse og omsorg

Høyre vil at alle som har behov for
det, skal få helsetjenester.
De vil at alle kommuner skal ha et tilbud om
rask psykisk helsehjelp.
Høyre vil at alle mennesker
med funksjonsnedsettelser skal ha rett til
brukerstyrt personlig assistent (BPA)
uansett hvor gammel man er.

Skole og utdanning

Høyre vil at alle elever skal bli flinke
til å lese, skrive og regne.
De vil at lærerne skal få mulighet til
å lære mer.

Miljø

Høyre vil ha bedre og tryggere veier,
et effektivt kollektivtilbud og flere
kjøretøy som ikke forurenser.

Innvandring

Høyre vil at innvandrere får lære norsk
og får tilbud om aktiviteter.

På partiets nettsider
kan du lese om mange andre ting
Høyre vil jobbe for å få til.

Deltar Høyre i kommunevalget 2019?
Svar: Ja

Gå til din kommunes hjemmeside
for å finne ut om Høyre
stiller til valg i din kommune.

Har Høyre representanter på Stortinget?
Svar: Ja

Foto av Erna Solberg.

Høyres partileder heter Erna Solberg.

Høyres logo med sløyfe og teksten Høyre

Høyres logo.
Trykk på logoen for å gå til Høyres nettsted.

Åpne eller last ned et ark om
partiets viktigste saker
i stortingsvalget 2021 (pdf-fil):

Start      Politiske partier      Partier i Norge      Medlemskap i et parti      Valgkamp