Kristelig Folkeparti

Kristelig Folkeparti deltar i kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.
Trykk på logoen på denne siden
for å lese om partiets viktigste saker i valget.

Kristelig Folkeparti sin nye partileder heter Olaug Vervik Bollestad.
Foto og partiets viktigste saker på denne siden
er fra stortingsvalget 2021.
Da het partilederen Kjell Ingolf Ropstad.
Neste stortingsvalg er i 2025.

Kristelig Folkeparti vil at vi alltid
tenker på hva som er best for barna
når vi bestemmer politikken.
De vil at barn skal vokse opp
i trygge familier.
De vil at familiene selv skal
bestemme hvordan de vil ha
sin egen hverdag.
Det er også andre saker
partiet mener er viktige.

Likestilling og diskriminering

Kristelig Folkeparti vil at ingen skal
bli diskriminert. De vil at alle skal
ha like muligheter uansett alder,
kjønn, religion, legning eller funksjonsevne.
De vil at alle skal få mulighet til å få
en utdanning og en jobb.

Abortloven

Kristelig folkeparti vil lage en ny lov
istedenfor abortloven. De vil lage en
lov som beskytter fosteret inne i magen.
Selv om fosteret er sykt eller har skader,
vil de at gravide skal velge å føde barnet
istedenfor å ta abort.

Helse og eldreomsorg

Kristelig folkeparti vil at alle skal
ha samme helsetjeneste uansett hvem
du er, hvor gammel du er eller hvor
du bor.

Miljø

Kristelig Folkeparti vil at Norge skal
bli et samfunn uten utslipp av farlige
stoffer for miljøet og naturen. De vil
at vi skal velge fornybar energi og
slutte å bruke olje og kull.

Utenrikspolitikk

Kristelig folkeparti vil at Norge
skal kjempe mot fattigdom, hjelpe
slik at det blir fred i andre land og
hjelpe dem som opplever krig og
konflikt.

På partiets nettsider
kan du lese om mange andre ting
Kristelig Folkeparti vil jobbe for å få til.

Deltar Kristelig Folkeparti kommunevalget 2019?
Svar: Ja

Gå til din kommunes hjemmeside
for å finne ut om Kristelig Folkeparti
stiller til valg i din kommune.

Har Kristelig Folkeparti representanter på Stortinget?
Svar: Ja

Foto av Kjell Ingolf Ropstad.

Kristelig Folkeparti sin leder heter Kjell Ingolf Ropstad.

Logoen til Kristelig Folkeparti med bokstavene krf og et hjerte rundt.

Logoen til Kristelig Folkeparti.
Trykk på logoen for å gå til Kristelig Folkeparti sitt nettsted.

Åpne eller last ned et ark om
partiets viktigste saker
i stortingsvalget 2021 (pdf-fil):

Start      Politiske partier      Partier i Norge      Medlemskap i et parti      Valgkamp