Stortingsvalg


Stortinget har 169 representanter
fra hele landet.

Alle stortingsrepresentantene
representerer et fylke
og er valgt inn fra et politisk parti.

Når du stemmer ved stortingsvalg,
er du med på å bestemme
hvem som skal sitte på Stortinget
de neste fire årene.

Blant disse 169 personene er det
1 utjevningsmandat
fra hvert fylke.

Utjevningsmandater gjør at partier
som gjør et godt valg i ett fylke,
får en representant til Stortinget.
Det kan skje selv om det samme partiet
ikke gjør et like godt valg i andre fylker.

Stortingspresidenten leder arbeidet
i Stortinget sammen med 5 visepresidenter.
Sammen utgjør de Stortingets presidentskap.

Stortinget har sitt hus i Oslo.
Det er mulig å besøke Stortinget
og følge med på Stortingets arbeid.

Start     Stortingets oppgaver

Statsbudsjett    Lovarbeid

Stortingssalen i all sin prakt.

Slik ser stortingssalen ut.
Her sitter våre folkevalgte
når Stortinget har et møte.
(Foto: Stortinget)

Seks mørkkledde personer i et høytidelig gruppebilde.

Stortingets presidentskap.
Fra venstre: Abid Q. Raja, Eva Kristin Hansen, Nils T. Bjørke, Tone Wilhelmsen Trøen, Magne Rommetveit og Morten Wold.
Tone Wilhelmsen Trøen i midten er stortingspresident.
(Foto: Stortinget)

Film fra stortinget.no
om stortingsvalg:

Via denne lenken kan du følge med på Stortingets møter direkte på nett-TV.