Liberalistene

Liberalistene deltar i kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.
Trykk på logoen på denne siden
for å lese om partiets viktigste saker i valget.

Liberalistene sin nye partileder heter Arnt Rune Flekstad.
Foto og partiets viktigste saker på denne siden
er fra stortingsvalget 2021.
Da het partilederen Ronny Skjæveland.
Neste stortingsvalg er i 2025.

Liberalistene vil akseptere alle
fredelige mennesker, uavhengig av
hudfarge, ideologi eller religion.
Det er også andre saker
partiet mener er viktige.

Innvandring

Liberalistene er positive til innvandring
av mennesker som følger lovene i Norge
og som vil jobbe.

Skole og utdanning

Liberalistene vil at det skal være fritt fram
å starte private skoler.
De vil at hver skole selv bestemmer
hva og hvordan lærerne skal undervise,
og ikke tvinge foreldre eller barn
til å gå på skole hvis de ikke vil.

Kriminalitet og straffer

Liberalistene vil at alle kan leve et fritt
og trygt liv. Derfor skal alle som dreper,
stjeler, voldtar, svindler, truer, bruker
vold eller gjør hærverk, få strenge straffer.

Eiendomsrett

Liberalistene vil at alle mennesker skal
bruke sin eiendom som de selv vil. Men
du må oppføre deg ordentlig og være
fredelig. De synes ikke at staten og
kommunen har rett til å bestemme over din
eiendom, og de vil ikke at du skal betale
eiendomsskatt.

På partiets nettsider
kan du lese om mange andre ting
Liberalistene vil jobbe for å få til.

Deltar Liberalistene i kommunevalget 2019?
Svar: Ja

Gå til din kommunes hjemmeside
for å finne ut om Liberalistene
stiller til valg i din kommune.

Har Liberalistene representanter på Stortinget?
Svar: Nei

Foto av Ronny Skjæveland

Liberalistenes partileder heter Ronny Skjæveland.

Liberalistenes logo med fakkel og teksten 'Liberalistene, Ditt liv, ditt valg!

Liberalistenes logo.
Trykk på logoen for å gå til Liberalistenes nettsted.

Åpne eller last ned et ark om
partiets viktigste saker
i stortingsvalget 2021 (pdf-fil):

Start      Politiske partier      Partier i Norge      Medlemskap i et parti      Valgkamp