Folkeaksjonen nei til mer bompenger

Folkeaksjonen nei til mer bompenger
vil fjerne bommene og bompengene.
Det er også andre saker
partiet mener er viktige.

Bompenger

Folkeaksjonen nei til mer bompenger
vil at staten skal betale for veier og
jernbane.

Miljø

Partiet vil at vi skal ha et bedre kollektiv-
tilbud. De vil ha flere busser, t-baner,
trikker og tog.

Skole og utdanning

Folkeaksjonen nei til mer bompenger
vil at vi skal ha en leksefri heldags-
skole for barn og ungdom.

Helse og omsorg

Partiet vil at alle som trenger det,
skal få barnehageplass. De vil at alle skal
kunne bo i eget hjem lengst mulig
når de blir gamle.

På partiets nettsider
kan du lese om mange andre ting
Folkeaksjonen nei til mer bompenger vil jobbe for å få til.

Deltar Folkeaksjonen nei til mer bompenger i kommunevalget 2019?
Svar: Ja

Gå til din kommunes hjemmeside
for å finne ut om
Folkeaksjonen nei til mer bompenger
stiller til valg i din kommune.

Har Folkeaksjonen nei til mer bompenger representanter på Stortinget?
Svar: Nei

Foto av Frode Myrhol.

Partilederen til Folkeaksjonen nei til mer bompenger heter Frode Myrhol.

Logo til Folkeaksjonen nei til mer bompenger med partinavnet inne i en runding.

Logoen til Folkeaksjonen nei til mer bompenger.
Trykk på logoen for å gå til Folkeaksjonen nei til mer bompenger sitt nettsted.

Start      Politiske partier      Partier i Norge      Medlemskap i et parti      Valgkamp