Folkets parti (tidligere Folkeaksjonen nei til mer bompenger)

Folkeaksjonen nei til mer bompenger har fått nytt navn og ny logo.
Nå heter de Folkets parti.
Folkets Parti deltar i kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.

Folkets Parti sin nye partileder heter Cecilie Lyngby.
Den tidligere partilederen het Frode Myrhol.

Trykk på logoen på denne siden
for å lese om partiets viktigste saker i valget.
(Logo og partiets navn på denne siden
er fra stortingsvalget 2021.
Neste stortingsvalg er i 2025.)

‘Folkeaksjonen nei til mer bompenger’
vil fjerne bommene og bompengene.
Det er også andre saker
partiet mener er viktige.

Bompenger

Folkeaksjonen nei til mer bompenger
vil at staten skal betale for veier og
jernbane.

Miljø

Partiet vil at vi skal ha et bedre kollektiv-
tilbud. De vil ha flere busser, t-baner,
trikker og tog.

Skole og utdanning

‘Folkeaksjonen nei til mer bompenger’
vil at vi skal ha en leksefri heldags-
skole for barn og ungdom.

Helse og omsorg

Partiet vil at alle som trenger det,
skal få barnehageplass. De vil at alle skal
kunne bo i eget hjem lengst mulig
når de blir gamle.

På partiets nettsider
kan du lese om mange andre ting
‘Folkeaksjonen nei til mer bompenger’
vil jobbe for å få til.

Deltar ‘Folkeaksjonen nei til mer bompenger’
i kommunevalget 2019?
Svar: Ja

Gå til din kommunes hjemmeside
for å finne ut om
Folkeaksjonen nei til mer bompenger
stiller til valg i din kommune.

Har ‘Folkeaksjonen nei til mer bompenger’
representanter på Stortinget?
Svar: Nei

Foto av Frode Myrhol.

Partilederen til ‘Folkeaksjonen nei til mer bompenger’ heter Frode Myrhol.

Logo til Folkeaksjonen nei til mer bompenger med partinavnet inne i en runding.

Logoen til ‘Folkeaksjonen nei til mer bompenger’.
Trykk på logoen for å gå til Folkeaksjonen nei til mer bompenger sitt nettsted.

Åpne eller last ned et ark om
partiets viktigste saker
i stortingsvalget 2021 (pdf-fil):

Start      Politiske partier      Partier i Norge      Medlemskap i et parti      Valgkamp