Politiske partier

Vi stemmer på politiske partier
når det er valg i Norge.

Alle partier ønsker at Norge skal være
et trygt og godt land å bo i.
Partiene er ofte uenige om
hvilke saker som er viktigst.

Når du stemmer ved et valg,
kan du gi din stemme
til et parti du liker.

Du må selv bestemme
hva som er viktige saker for deg.
Da er det lettere å finne et parti
som mener det samme som deg
om viktige saker.

Partiene skriver om sine hjertesaker
i partiprogrammer.
Partiprogrammene er vanligvis dokumenter
med mange sider.

Det er ikke sikkert at alle partier
du finner på dette nettstedet,
stiller til valg i din kommune og i ditt fylke.

Se på din kommune eller fylkes hjemmeside
for å se hvilke partier du kan stemme på.

Bak knappen Partier i Norge under
finner du lettlest informasjon
om norske partier.

De norske partienes logoer.

Det er mange partier i Norge.
Noen stiller med kandidater bare
i kommunevalget og valg av fylkesting.
De fleste partiene stiller med kandidater
i alle valgene.
Det er ikke sikkert
at alle partier stiller til valg
i din kommune og i ditt fylke.

Start     Partier i Norge     Medlemskap i et parti    Valgkamp