Partiet Sentrum

Partiet deltar i kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.
Trykk på logoen på denne siden
for å lese om partiets viktigste saker i valget.

Partiet Sentrum vil at alle mennesker
skal være inkludert i samfunnet.
Partiet vil at alle barn og unge
skal få oppleve omsorg,
trivsel og læring i oppveksten.

De jobber også for et samfunn
uten utslipp
av farlige stoffer
i miljøet og naturen.
Det er også andre saker
partiet mener er viktige.

Skole og utdanning

Partiet Sentrum vi at alle barn
skal oppleve mestring i skolen.
De vil ha mer:

  • kunst og håndverk
  • mat og helse
  • kroppsøving
  • musikk

i grunnskolen.

Helse

Partiet Sentrum vil at
det offentlige helsevesenet
skal tilby like gode helsetjenester
til alle i hele landet.
De vil at man skal gjøre mye mer
for dem som har psykiske problemer.

Miljø

Partiet Sentrum vil at Norge skal kutte
utslipp av klimagasser og annen forurensing mye.
De vil at Norge skal slutte å lete og hente ut
olje og gass innen 2035.

Innvandring

Partiet Sentrum vil at Norge skal ta imot
10.000 såkalte kvote-flyktninger.
De vil at asylsøkere skal ha bedre rettigheter
enn de har i dag.
Partier vil også at asylsøkere som er under 18 år,
skal få bli i Norge så lenge de vil.

På partiets nettsider
kan du lese om mange andre ting
Partiet Sentrum vil jobbe for å få til.

Deltar Partiet Sentrum i kommunevalget 2019?
Svar: Nei

Gå til din kommunes hjemmeside
for å finne ut om Partiet Sentrum
stiller til valg i din kommune.

Har Partiet Sentrum representanter på Stortinget?
Svar: Nei

Foto av Geir Lippestad

Partiet Sentrums partileder heter Geir Lippestad.

Logoen til Partiet Sentrum med stilisert sommerfugl og teksten Sentrum

Logoen til Partiet Sentrum.
Trykk på logoen for å gå til Partiet Sentrums nettsted.

Åpne eller last ned et ark om
partiets viktigste saker
i stortingsvalget 2021 (pdf-fil):

Start      Politiske partier      Partier i Norge      Medlemskap i et parti      Valgkamp