Pensjonistpartiet

Partiet deltar i kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.
Trykk på logoen på denne siden
for å lese om partiets viktigste saker i valget.

Pensjonistpartiet vil at de som har
det vanskelig i livet, skal få det bedre.
Det er også andre saker
partiet mener er viktige.

Pensjonistenes levekår

Pensjonistpartiet vil at eldre mennesker
skal få mulighet til å ha familieliv,
arbeidsliv, opplæring og samfunnsliv
som alle andre.
De vil at eldre mennesker som trenger det,
skal få tekniske hjelpemidler.
De vil ikke at hjelpemidlene skal være
istedenfor kontakt med andre mennesker.

Bekjempelse av fattigdom

Pensjonistpartiet vil at de som ikke får
jobb på grunn av alder, uførhet eller
sykdom, får en minsteinntekt.
De vil at alle skal føle selvrespekt
og inkludering og ikke få
et stempel som fattige.

Skole

Pensjonistpartiet vil ha flere timer
på skolen i lesing, skriving, regning og data.
De vil at mobbing skal være strengt forbudt.

Helse og omsorg

Pensjonistpartiet vil at pårørende som
tar ansvar for syke og dem som trenger pleie,
får lønn og pensjon for arbeidet.

På partiets nettsider
kan du lese om mange andre ting
Pensjonistpartiet vil jobbe for å få til.

Deltar Pensjonistpartiet i kommunevalget 2019?
Svar: Ja

Gå til din kommunes hjemmeside
for å finne ut om Pensjonistpartiet
stiller til valg i din kommune.

Har Pensjonistpartiet representanter på Stortinget?
Svar: Nei

Foto av Kurt Jhonny Hæggernæs

Pensjonistpartiets leder heter Kurt Johnny Hæggernæs.

Logoen til Pensjonistpartiet med partinavn og stiliserte planteblader.

Pensjonistpartiets logo.
Trykk på logoen for å gå til Pensjonistpartiets nettsted.

Åpne eller last ned et ark om
partiets viktigste saker
i stortingsvalget 2021 (pdf-fil):

Start      Politiske partier      Partier i Norge      Medlemskap i et parti      Valgkamp