Innovasjon- og teknologipartiet (tidligere Piratpartiet)

Piratpartiet har fått nytt navn og ny logo.
Nå heter de Innovasjon- og teknologipartiet.
Innovasjon- og teknologipartiet deltar i kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.

Trykk på logoen på denne siden
for å lese om partiets viktigste saker i valget.
(Logo og partiets navn på denne siden
er fra stortingsvalget 2021.
Neste stortingsvalg er i 2025.)

Piratpartiet vil at alle får tilgang
til internett og tjenester på nettet.
De vil at alle skal ha mulighet til
å få informasjon om viktige saker
og politikk på internett og være
med å bestemme.
Det er også andre saker
partiet mener er viktige.

Skole og utdanning

Piratpartiet vil gjøre skole-
bibliotekene bedre slik at elevene får
lyst til å lære og å lese. De vil at
barn og unge skal bli flinke på nett.
De vil at vi jobber for at
mennesker med funksjonshemning
ikke skal bli mobbet.
De vil at mennesker med funksjonshemning
skal ha en skolehverdag
tilrettelagt sine behov.

Helsetjenester

Piratpartiet vil at alle mennesker
skal ha tilgang til medisiner
og medisinsk behandling.
De vil at tannlege blir en del av
den vanlige helsetjenesten.

Miljø

Piratpartiet vil ha et samfunn
som ikke ødelegger klima og miljø

Kunst og kultur

Piratpartiet vil at vi skal dele
og gjenbruke kunnskap og kultur.

På partiets nettsider
kan du lese om mange andre ting
Piratpartiet vil jobbe for å få til.

Deltar Piratpartiet i kommunevalget 2019?
Svar: Ja

Gå til din kommunes hjemmeside
for å finne ut om Piratpartiet
stiller til valg i din kommune.

Har Piratpartiet representanter på Stortinget?
Svar: Nei

Foto av Svein Mork Dahl

Piratpartiets partileder heter Svein Mork Dahl.

Piratpartiets logo med stilisert flagg og teksten Piratpartiet

Piratpartiets logo.
Trykk på logoen for å gå til Piratpartiets nettsted.

Åpne eller last ned et ark om
partiets viktigste saker
i stortingsvalget 2021 (pdf-fil):

Start      Politiske partier      Partier i Norge      Medlemskap i et parti      Valgkamp