Rødt

Rødt deltar i kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.
Trykk på logoen på denne siden
for å lese om partiets viktigste saker i valget.

Rødt sin nye partileder heter Marie Sneve Martinussen.
Foto og partiets viktigste saker på denne siden
er fra stortingsvalget 2021.
Da het partilederen Bjørnar Moxnes.
Neste stortingsvalg er i 2025.

Rødt vil at Norge skal være
et samfunn med små forskjeller
mellom menneskene som bor i landet.
Det er også andre saker
partiet mener er viktige.

Miljø

Rødt vil ha byer uten biler for å gi
bedre luft i norske storbyer.
De vil at det skal være skinnegående trafikk
som trikk og tog, istedenfor biler.

Helse og omsorg

Rødt vil at det skal være gratis
lege- og tannlegetjenester.
Egenandelen som er i dag, vil de fjerne.
Rødt vil at alle som trenger det,
får mulighet til å gå av med pensjon
når de er 62 år.

Asylsøkere

Rødt vil at asylsøkere skal ha lov til
å jobbe mens de venter på svar om de får
bo i Norge eller ikke.

Skole og utdanning

Rødt vil at retten til lærlingeplass
blir lovfestet.

NATO

Rødt vil at Norge skal melde seg ut
av NATO. NATO er et forsvars-
samarbeid mellom mange europeiske
land og USA.

På partiets nettsider
kan du lese om mange andre ting
Rødt vil jobbe for å få til.

Deltar Rødt i kommunevalget 2019?
Svar: Ja

Gå til din kommunes hjemmeside
for å finne ut om Rødt
stiller til valg i din kommune.

Har Rødt representanter på Stortinget?
Svar: Ja

Foto av Bjørnar Moxnes.

Rødt sin partileder heter Bjørnar Moxnes.

Logoen til Rødt med partinavn og en stjernefigur.

Rødt sin logo.
Trykk på logoen for å gå til Rødt sitt nettsted.

Åpne eller last ned et ark om
partiets viktigste saker
i stortingsvalget 2021 (pdf-fil):

Start      Politiske partier      Partier i Norge      Medlemskap i et parti      Valgkamp