Senterpartiet

Partiet deltar i kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.
Trykk på logoen på denne siden
for å lese om partiets viktigste saker i valget.

Senterpartiet vil at det skal bo
folk i hele Norge og at alle skal
ha et like godt tilbud
uansett hvor de bor.
Det er også andre saker
partiet mener er viktige.

Skole og utdanning

Senterpartiet vil at barnehage, skole,
eldreomsorg, sykehjem og politi skal
være der folk bor, i hele landet.

Produksjon av mat

Senterpartiet vil at maten vi spiser,
skal lages i Norge
og at den skal merkes med hvor
den er laget og hva den inneholder.

Eiendomsskatt

Senterpartiet vil at kommunene selv
skal bestemme om de skal ha eiendoms-
skatt eller ikke.

Samarbeid med andre land

Senterpartiet vil at Norge skal samarbeide
med andre land, men ikke være medlem i
store internasjonale organisasjoner.
De vil at vi selv skal bestemme over norske
lover og regler.

Miljø

Senterpartiet vil at vi tar vare på naturen
og miljøet. De vil at vi skal bruke norsk
vannkraft, lage ferger som ikke forurenser,
og bruke de norske skogene.

På partiets nettsider
kan du lese om mange andre ting
Senterpartiet vil jobbe for å få til.

Deltar Senterpartiet i kommunevalget 2019?
Svar: Ja

Gå til din kommunes hjemmeside
for å finne ut om Senterpartiet
stiller til valg i din kommune.

Har Senterpartiet representanter på Stortinget?
Svar: Ja

Foto av Trygve Slagsvold Vedum.

Senterpartiets leder heter Trygve Slagsvold Vedum.

Logoen til Senterpartiet med stilisert firkløver og teksten SP - nær folk

Senterpartiets logo.
Trykk på logoen for å gå til Senterpartiets nettsted.

Åpne eller last ned et ark om
partiets viktigste saker
i stortingsvalget 2021 (pdf-fil):

Start      Politiske partier      Partier i Norge      Medlemskap i et parti      Valgkamp