Sosialistisk Venstreparti

Sosialistisk Venstreparti deltar i kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.
Trykk på logoen på denne siden
for å lese om partiets viktigste saker i valget.

Sosialistisk Venstreparti sin nye partileder heter Kirsti Bergstø.
Foto og partiets viktigste saker på denne siden
er fra stortingsvalget 2021.
Da het partilederen Audun Lysbakken.
Neste stortingsvalg er i 2025.

Sosialistisk Venstreparti vil
at det skal være mindre forskjeller
mellom rike og fattige.
Det er også andre saker
partiet mener er viktige.

Økonomi

Sosialistisk Venstreparti vil at
de rikeste bidrar mest og
at de som har lite, får mer.
De vil ikke at det skal
være mulig å bli rik ved å selge
omsorgstjenester eller boliger.
De vil at alle skal ha råd til en
plass å bo.

Miljø

Sosialistisk Venstreparti vil ha
en natur uten plast i havet,
ren luft og rene fjorder.

Skole og utdanning

Sosialistisk Venstreparti vil ha en skole
der alle barn kan lykkes og trives
og med mange nok lærere.
De vil at leksene gjøres på skolen
og at elevene får skolemat.

Arbeidsliv

Sosialistisk Venstreparti vil at alle har
rett til en trygg jobb og mulighet til å
jobbe 100 %.

På partiets nettsider
kan du lese om mange andre ting
Sosialistisk Venstreparti vil jobbe for å få til.

Deltar Sosialistisk Venstreparti i kommunevalget 2019?
Svar: Ja

Gå til din kommunes hjemmeside
for å finne ut om Sosialistisk Venstreparti
stiller til valg i din kommune.

Har Sosialistisk Venstreparti representanter på Stortinget?
Svar: Ja

Foto av Audun Lysbakken.

Sosialistisk Venstrepartis partileder heter Audun Lysbakken.

Logoen til Sosialistisk Venstreparti med bokstavene SV

Logoen til Sosialistisk Venstreparti.
Trykk på logoen for å gå til Sosialistisk Venstreparti sitt nettsted.

Åpne eller last ned et ark om
partiets viktigste saker
i stortingsvalget 2021 (pdf-fil):

Start      Politiske partier      Partier i Norge      Medlemskap i et parti      Valgkamp